1. voorafgaande inlichting en akkoord van de bewaarder van het geheim,
  2. uitsluitend in het belang van deze laatste,
  3. beperkt tot wat strikt noodzakelijk is,
  4. uitsluitend met personen die aan het beroepsgeheim onderworpen zijn
    èn die in het kader van eenzelfde opdracht handelen.

Voor psychologenkring Waasland, 9 mei 2023