Erasmus schreef het nog steeds lezenswaardige boek “De lof der Zotheid” (1505) waar hij de dommigheid of de zotheid van de mens aan de kaak stelt. Wie is nu eigenlijk normaal? Jij?

—

“Er
is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één
is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten
eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening
voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is
trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezitten.”