Een project met de WARP …

… voor leerkrachten: ‘Identiteitsvorming bij jongeren in transitieperiode 10-13 jaar’. (werktitel)
samen met Meester verteller Tom Van Mieghem en kunstdirecteur Stef Van Bellingen.

abstract:

Opgroeien tussen gadgets en GAS

In welk verhaal heeft de tiener een plaats? Ze groeien op in een wereld die met gadgets en tags aan elkaar lijkt te hangen. Diagnoses blikken moeilijk gedrag in tot de ondraaglijke lichtheid van een stoornis terwijl steeds meer (GA-) Sancties nodig lijken om die opgroeiende overlast-jongeren in toom te houden.
Tegen wiens schenen kan je dan nog schoppen of waar kan je nog eens schreeuwen dat het niet lukt? Dan maar zwijgend de dood tegemoet…
Net nu hun kindertaal als een kaartenhuisje in elkaar is gevallen, is het hun taak de grotemensenwereld te ontrafelen. Die game-generatie dient, net zoals wij ooit, die overgang te maken van kind naar volwassene. Wie ben je dan? En in de hypermoderne wereld met onzekere toekomst en hun eigen woorden zoek, moeten zij een nieuw verhaal schrijven.
En wij? Hoeven we niet terug naar de oude wereld met de grote verhalen van weleer? Neen, want ieder van ons kan elk kind en elke puber, één voor één, meer aanreiken dan een prefab recept. Het onzegbare laten zeggen is geloven in de tiener voorbij hun verwarring.
In mijn bijdrage ontvouw ik die puber-tijd van vandaag. Ik bespreek kort hoe men als pedagoog voorbij de diagnoses en de sancties, het kind in zijn meest precaire periode kan meedragen. Een woord kan hen uit die woestijn halen. Is dat (een) kunst?

Philippe Grisar

– gepland voor de zaterdagen na de Paasvakantie