XIth NLS Congress / XIe Congrès de la NLS

Athens, 18th & 19th May 2013 / Athènes, 18 & 19 mai 2013

The Psychotic Subject in the Geek Era / Le sujet psychotique à l’époque Geek
Typicality and Symptomatic Inventions / Typicité et inventions symptomatiquesOp het congres in Athene breng ik
een tekst (een paper, zoals dat heet) over een casus uit pijn praktijk. Het betreft
een jonge dame die ik een tijdje gevolgd heb toen ze in Antwerpen studeerde.

Op de congressen van het NLS (New Lacanian School) worden veel teksten gebracht vanuit de praktijk (klinische gevalpresentaties). De gevalstudies
worden eerst met een kleine groep van collega’s besproken die uit heel ‘Europa’
(Incluis Israël) kunnen komen. Daarna wordt een korte relevante samenvatting (een
klinisch vignet) opgestuurd en doorgezonden naar een andere werkgroep die er
weerom opmerkingen en commentaar op formuleren. Dit is voor iedereen een
interessante toetsing van de praktijk en de theorie en het voeren van een ‘behandeling’.
Omdat er in team wordt gewerkt en kritisch gedacht is dat voor ieder een leerrijke ervaring.

Op de congressen zelf worden een
deel van deze papers voor het publiek hernomen.