Antidepressiva
vs. Placebo & ook psychotherapie (langer dan 7 tot 24 sessies)

CONCLUSION :
The available empirical evidence indicates that paroxetine provides only a
modest advantage over placebo in treatment of anxiety and depression.
Treatment implications are discussed.

BESLUIT: Het verkrijgbare empirische bewijsmateriaal toont aan dat paroxetine (Seroxat®,
veel gebruikt antidepressivum) slechts een bescheiden voordeel biedt t.a.v een
placebo bij de behandeling van angst en depressie. De implicaties voor
behandeling staan onder discussie.

Zo besluit
een heel recent wetenschappelijk artikel dat de vergelijking maakte van de
werkzaamheid van een antidepressivum en een placebo. Deze bevindingen bevestigen andere kritische
studies(d.i. onafhankelijk van de farma-industrie).

In dat artikel dat op 27 Augustus 2014 werd gepubliceerd in
PLOS/one is het hoofdstuk ‘discussie’ zeker het lezen waard.

In die ‘discussie’
deden ze zelfs de moeite om deze behandelingen te vergelijken met “bona fide”
psychotherapie. Niet alleen verkoos 75% van de deelnemers psychotherapie boven
een behandeling met (enkel) medicatie. Psychotherapie (die genoeg tijd neemt)
blijkt een significant positief effect te hebben, ook op langere termijn en
wordt zelfs profylactisch (voorkomt in dit geval herval).

Omwille van
de matige meerwaarde van t.a.v. de vermindering van de symptomen van depressie
en angst en de bijwerkingen dat een antidepressivum mee brengt, stelt men de
behandeling met (louter) antidepressiva ter discussie. In elk geval lijkt het
geduldige werk in een lange termijn psychotherapie niet alleen werkzamer maar
voorkomt deze herval.

Het artikel
kan u lezen op de website van PLOS/one:

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106337#s4

The
Efficacy of Paroxetine and Placebo in Treating Anxiety and Depression: A
Meta-Analysis of Change on the Hamilton Rating Scales

Michael A. Sugarmanl, Amy
M. Loree, Boris B. Baltes, Emily R. Grekin, Irving Kirsch

Published: August 27, 2014 DOI:
10.1371/journal.pone.0106337