Weldra (24 juni) zal het wetsvoorstel van minister De Block over de
psychotherapie gestemd worden. Jammer genoeg werd het ruime overleg van haar
voorgangers met de hele sector beperkt tot één sterke lobby die de geestelijke
gezondheidszorg op medische leest wil schoeien. Meetbaarheid – alsof een mens
in cijfers te vatten is, zal de leidraad zijn. D.w.z. dat therapieën zullen enkel
mogen leiden tot snelle symptoomverlichting en, ergo, inschakeling in het
arbeidscircuit.

De Evidence Based Medicine zal de leidraad zijn. Dat klinkt
goed. Dus een “psychologisch middel” dat werkt voor de meesten, wordt het enige
toe te passen middel voor die specifieke diagnose. Omdat het gemeten werd en ‘werkt’,
is het wetenschappelijk. Bij deze word de mens gereduceerd tot zijn symptoom,
net zoals in de geneeskunde.

De redenering dat met EBM de psychotherapie wetenschappelijk
‘bewezen’ is, maakt van bijvoorbeeld ‘mindfulness’ een wetenschappelijk middel
aangewezen bij langdurige depressie. Mindfulness is voor velen heilzaam en
betekent voor velen heil (vnl. op korte termijn, de termijn van het meten) maar
daarom is het nog niet wetenschappelijk op zich.

Trouwens wat is wetenschappelijk in de menswetenschappen?

Als het dan toch EBM bewezen moet zijn, wel, langdurige
psychodynamische psychotherapieën blijken veel werkzamer als men de tijd van
het onderzoek verlengt tot minstens één jaar of (veel) langer. Dus de
effectiviteit van deze psychodynamische therapieën strekt verder dan enkel de
periode kort na (in het geval van het wetsvoorstel, een korte) reeks sessies.
Meer nog, de geduldig lijdende mens (d.i. in se de betekenis van ‘patiënt’) en
de psychotherapeut zijn vrij om de behandeling (en de therapeut) te kiezen. Dat
zal in het wetsvoorstel anders zijn.

Het onderstaande artikel verwijst naar wetenschappelijk
onderzoek dat klaar en duidelijk staaft dat langdurige psychodynamische
psychotherapieën veel werkzamer zijn (en dus goedkopen, excellentie) dan de
voorgestelde ‘psychologische middelen’.

psychoanalysis.org.uk/resources/evidence-base-of-psychoanalytic-psychotherapy