Op 4 juni a.s. vervolg ik de les over autisme en psychose voor het Rode Kruis opvang Centrum in Sint-Niklaas.

Wat is autisme en wat is psychose en dat in een transculturele context. Het herkennen van signalen is niet onbelangrijk. Het kan probleemgedrag of ongewone psychische of psycho-somatische symptomen in een ander daglicht stellen. Zo kan de begeleider de problematiek sneller onderkennen en met collega’s en een expert de problemen bespreken. Zo kan hulp adequater worden en kunnen mensen met psychische problemen sneller ergens terecht.